Käyttöehdot

Virustorjunta.fi on tietoturvaan keskittyvä verkkosivusto.

Palvelun käyttämisen hinta

Sivuston käyttäminen on ilmaista eikä se velvoita ostamaan mahdollisesti mainittuja tai mainostettuja tuotteita.

Sivuston tietojen oikeellisuus

Virustorjunta.fi pyrkii ajan ja energian sallimissa rajoissa siihen, että sivuston tiedot ovat paikkaansa pitäviä. Emme kuitenkaan ota vastuuta mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista/seurauksista.

Sivuston kumppaneiden toiminta

Virustorjunta.fi-sivustolle pyritään valitsemaan mainoskumppaneita, jotka olisivat luotettavia. Emme kuitenkaan ota vastuuta mainoskumppaneiden toiminnasta tai/ja toimimattomuudesta mahdollisesti seuranneista vahingoista / haitoista.

Sivustolla mainitut muut tahot

Pyrimme viittaamaan luotettaviin lähteisiin. Virustorjunta.fi ei kuitenkaan ota vastuuta mahdollisista lähteiden virheistä tai toiminnasta seuraavista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Virustorjunta.fi pidättää oikeudet sivuston sisältöön, niin kattavasti kuin sen voidaan tulkita olevan mahdollista.

Lisätietoja

moi@virustorjunta.fi

Näitä käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 24.2.2021. Myöhemmät muutokset niihin ovat mahdollisia.